gil

online order cardboard box trolley

06 יונ: חנות באינטרנט

זה שנים היוו הקניונים ומרכזי הקניות את המוקדים העיקריים בהם ערכנו קניות של מוצרים רבים מבגדים, ספרים, מתנות, ריהוט ועוד. עבור רבים גם היום קיימת העדפה ברורה לערוך את הקניות במקומות אלו והם מהווים מכלול מרכזי עבור רבים בכל הנוגע לחוויית הקניה.